Wie is ICO?

Organisatie en leden

Het samenwerkingsverband Informatie- en Consultatieorgaan (ICO) Aardwarmte bestaat uit een voorzitter, secretaris en zeven leden. Elk van hen brengt een specifieke expertise of rol in het maatschappelijke debat over aardwarmte in. De leden van ICO Aardwarmte zijn onafhankelijk en niet betrokken bij aardwarmte-initatieven in de regio Utrecht.

ICO
organisatie ICO aardwarmte

De kerngroep bepaalt de agenda van het ICO Aardwarmte. Een groep toehoorders, op dit moment bestaande uit provincie Utrecht, een vertegenwoordiger van de RES U16 en gemeente Amersfoort, is bij elke vergadering aanwezig. Zodoende blijft ICO Aardwarmte voldoende geïnformeerd over lopende processen. De groep toehoorders is niet betrokken bij de vaststelling van de adviezen. Een flexibele schil van betrokkenen worden op uitnodiging gevraagd om deel te nemen aan vergaderingen, afhankelijk van casuïstiek en actualiteit.

Neem contact op

Waarborgen van onafhankelijkheid

ICO Aardwarmte werkt conform de principes uit o.a. de Governance Code Cultuur 2019. Hierbij gelden breed geaccepteerde principes van good governance, waarmee het ICO Aardwarmte belangenverstrengelingen voorkomt en transparante verantwoording aflegt.

De ICO-leden houden elkaar scherp en borgen een goed beargumenteerde en evenwichtige toedeling van taken, zowel onderling als die aan externe specialisten. Bovendien is er altijd sprake van een vierogenprincipe, waarbij het ontwerpadvies minimaal gescreend wordt door een specialist van een tweede organisatie om te komen tot een gebalanceerd advies. De voorzitter bewaakt de onafhankelijkheid en integriteit van het handelen van ICO Aardwarmte en stelt dit regelmatig aan de orde.

onafhankelijk
Lees meer over de werkwijze van ICO