Wat doet ICO?

Transparant over aardwarmte

Aardwarmte kan als mogelijke duurzame warmtebron een rol spelen in de energietransitie. In de provincie Utrecht lopen verschillende onderzoeken naar aardwarmte winning. Burgers en maatschappelijke partijen willen weten wat dat voor hen betekent, maar deze informatie is niet altijd makkelijk te vinden.

Het Informatie- en Consultatieorgaan (ICO) Aardwarmte biedt objectieve informatie en onafhankelijk advies over zaken die zich in de praktijk kunnen voordoen en hoe daar mee om te gaan. Dit is in het bijzonder aan burgers en maatschappelijke partijen in de Utrechtse regio gericht die niet vanzelfsprekend aan tafel zitten tijdens de besluitvorming. Op deze manier kunnen zij tijdig participeren in de introductie van aardwarmte.

Bekijk de activiteiten van ICO

Functies

ICO Aardwarmte heeft verschillende functies:

  • Informeren en objectieve kennis bieden en opbouwen
  • Bieden van kennis afhankelijk van behoefte, waar zinvol gebruikmakend van bestaande objectieve informatie in het aardwarmtenetwerk. Deze kennis laagdrempelig en makkelijk vindbaar ter beschikking stellen
  • Regionale kennisrol om collectief geheugen op te bouwen, met verbindingen naar nationaal en lokaal niveau
  • Periodieke kennisbijeenkomsten organiseren voor betrokkenen en geïnteresseerden in de provincie
  • Kennisopbouw door nieuwe kennisvragen uit te zetten en nieuwe kennis beschikbaar te maken
  • Signaleren / agenderen
  • Signalerend / agenderend optreden bij actuele processen die naar verwachting veelal op lokaal niveau zullen spelen. Behulpzaam zijn bij rolafbakening van stakeholders en benodigde kennis verstrekken zodat de stakeholders op lokaal niveau een goede dialoog kunnen voeren
  • Consulteren /adviseren
  • Geconsulteerd kunnen worden door stakeholders inclusief burgers
  • Adviserend optreden
Lees meer over de organisatie