Geothermie, risicobeleid en schadeafhandeling

3 juli 2020 – ICO Aardwarmte krijgt veel vragen naar afhandeling en vergoeding van schade die mogelijk kan optreden bij het zoeken naar, en de winning van, aardwarmte. Vooral bewoners, maar ook bestuurders maken zich zorgen over zulke schade. De risico’s op schade verminderen door de wettelijke voorzorgen die genomen moeten worden in het kader van het benutten van aardwarmte en het toezicht dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) daarop uitoefent.

ICO Aardwarmte heeft geconstateerd dat het lastig is een goed overzicht te krijgen van de bestaande wettelijke kaders en regelingen en de recente ontwikkelingen. ICO Aardwarmte heeft informatie op een rij gezet in het document “Geothermie, risicobeleid en schadeafhandeling: stand van zaken juni 2020“.

Naar verwachting is eind 2020 een schadeprotocol en convenant opgesteld met de geothermiesector. Daarbij worden algemene uitgangspunten gehanteerd:

  • de burger moet worden ontzorgd
  • de Commissie Mijnbouwschade brengt dit in de praktijk door de bewijslast over te nemen en deskundig te adviseren over de schademelding
  • schademelders kunnen zich wenden tot één loket dat zichtbaar en herkenbaar is
Download kennisdocument

Informatie

ICO Aardwarmte biedt objectieve informatie, wat de basis vormt voor uitgebrachte, onafhankelijke adviezen. Bronnen van deze informatie zijn bijvoorbeeld overheid, kennisinstellingen en experts.

Informatie over aardwarmte wordt hier verzameld en is voor iedereen toegankelijk. Staat het gezochte antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met ICO Aardwarmte.

Stel kennisvraag

Over aardwarmte

Aardwarmte – of geothermie – is de energie die we halen uit water diep in de aarde. Het wordt onder andere gebruikt voor het verwarmen van gebouwen.

Lees meer

Locaties
in Utrecht

In de regio Utrecht werken verschillende initiatieven met aardwarmte. Momenteel is één opsporingsvergunning verleend en zijn er drie aangevraagd.

Lees meer