Locaties in Utrecht

In de provincie Utrecht zijn momenteel vier gebieden waarvoor opsporingsvergunningen zijn aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Twee (Utrecht en Renkum) daarvan zijn verleend.

In deze kaart staan de locaties aangegeven met daaronder aanvullende informatie per gebied.

AMERSFOORT – status 30 april 2019
Bekijk de gegevens van de aangevraagde opsporingsvergunning in uitgave 2019-23664 van de Staatscourant.
De aanvrager van deze opsporingsvergunning is nog onbekend.

EEMLAND – status 10 oktober 2019
Bekijk de gegevens van de aangevraagde opsporingsvergunning in uitgave 2019-55019 van de Staatscourant.
Initiatiefnemer is Larderel Energy.

UTRECHT – status 5 november 2019
Bekijk de gegevens van de verleende opsporingsvergunning in uitgave 2019-59865 van de Staatscourant.
De vergunninghouder van deze opsporingsvergunning is ENGIE Energy Solutions B.V.. Meer informatie is te vinden via Warmtebron Utrecht.

RENKUM – status 21 juli 2020
Bekijk de gegevens van de verleende opsporingsvergunning in uitgave 2020-38613 van de Staatscourant.
De vergunninghouder van deze opsporingsvergunning is Tellus Renkum B.V.. Meer informatie is te vinden via Aardwarmte in de Vallei. Dit consortium wenst ultradiepe geothermie toe te passen.

In het vergunde opsporingsgebied ligt de vergunde opsporingsvergunning ‘Ede’. Bekijk de gegevens van deze verleende opsporingsvergunning in uitgave 2020-31394 van de Staatscourant. De vergunninghouder van deze opsporingsvergunning is Tullip Energy Exploration & Development B.V. en MPD Groene Energie B.V.. Meer informatie is te vinden via Warmtebedrijf Ede. Dit consortium wenst diepe geothermie toe te passen.

GOOI- EN VECHTSTREEK – status 4 augustus 2020
Net buiten de provincie Utrecht is voor het gebied ‘Gooi- en Vechtstreek’ een opsporingsvergunning aangevraagd. Bekijk de gegevens van de aangevraagde opsporingsvergunning in uitgave 2020-41195 van de Staatscourant.
Het is onbekend welke organisatie deze opsporingsvergunning heeft aangevraagd.