Locaties in Utrecht

In de provincie Utrecht zijn momenteel vier gebieden waarvoor opsporingsvergunningen zijn verleend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Utrecht, Amersfoort, Eemland

In deze kaart staan de locaties aangegeven met daaronder aanvullende informatie per gebied.

AMERSFOORT – status 10 september 2020
Bekijk de gegevens van de verleende opsporingsvergunning in uitgave 2020-48119 van de Staatscourant.
De vergunninghouders van deze opsporingsvergunning zijn Duurzaam Opwekken Amersfoort B.V. en Tulip Energy Exploration & Development B.V..

EEMLAND – status 10 september 2020
Bekijk de gegevens van de verleende opsporingsvergunning in uitgave 2020-48120 van de Staatscourant.
De vergunninghouder van deze opsporingsvergunning is Larderel Energy.

UTRECHT – status 5 november 2019
Bekijk de gegevens van de verleende opsporingsvergunning in uitgave 2019-59865 van de Staatscourant.
De vergunninghouder van deze opsporingsvergunning is ENGIE Energy Solutions B.V.. Meer informatie is te vinden via Warmtebron Utrecht.

RENKUM – status 21 juli 2020
Bekijk de gegevens van de verleende opsporingsvergunning in uitgave 2020-38613 van de Staatscourant.
De vergunninghouder van deze opsporingsvergunning is Tellus Renkum B.V.. Meer informatie is te vinden via Aardwarmte in de Vallei. Dit consortium wenst ultradiepe geothermie toe te passen.

In het vergunde opsporingsgebied ligt de vergunde opsporingsvergunning ‘Ede’. Bekijk de gegevens van deze verleende opsporingsvergunning in uitgave 2020-31394 van de Staatscourant. De vergunninghouder van deze opsporingsvergunning is Tullip Energy Exploration & Development B.V. en MPD Groene Energie B.V.. Meer informatie is te vinden via Warmtebedrijf Ede. Dit consortium wenst diepe geothermie toe te passen.

WESTEINDER 1 – status 30 november 2020
Op de rand van de provincie Utrecht in de gemeente Ronde Venen is voor het gebied ‘Westeinder 1’ een opsporingsvergunning aangevraagd. Bekijk de gegevens van de aangevraagde opsporingsvergunning in uitgave 2020-61990 van de Staatscourant.
Het is onbekend welke organisatie deze opsporingsvergunning heeft aangevraagd.

AMSTERDAM-AMSTELVEEN 1 – status 6 mei 2021
Op de rand van de provincie Utrecht in de gemeente Ronde Venen is voor het gebied ‘Amsterdam-Amstelveen 1’ een opsporingsvergunning aangevraagd. Deelgebied 2 van de aangevraagde opsporingsvergunning valt deels in de gemeente Ronde Venen. Bekijk de gegevens van de aangevraagde opsporingsvergunning in uitgave 2021-22597 van de Staatscourant.
Het is onbekend welke organisatie deze opsporingsvergunning heeft aangevraagd.

GOOI- EN VECHTSTREEK – status 4 augustus 2020
Net buiten de provincie Utrecht is voor het gebied ‘Gooi- en Vechtstreek’ een opsporingsvergunning aangevraagd. Bekijk de gegevens van de aangevraagde opsporingsvergunning in uitgave 2020-41195 van de Staatscourant.
Het is onbekend welke organisatie deze opsporingsvergunning heeft aangevraagd.

ALMERE-DIEMEN 1 – status 17 november 2020
Net buiten de provincie Utrecht is voor het gebied ‘Almere-Diemen 1’ een opsporingsvergunning aangevraagd. Bekijk de gegevens van de aangevraagde opsporingsvergunning in uitgave 2020-56925 van de Staatscourant.
Het is onbekend welke organisatie deze opsporingsvergunning heeft aangevraagd.

KUDELSTAART 1 – status 6 mei 2021
Net buiten de provincie Utrecht is voor het gebied ‘Kudelstaart 1’ een opsporingsvergunning aangevraagd. Bekijk de gegevens van de aangevraagde opsporingsvergunning in uitgave 2021-22647 van de Staatscourant.
Het is onbekend welke organisatie deze opsporingsvergunning heeft aangevraagd.