Actueel

27 september: Kennisevent: Geothermie, hoe doen we het samen?’

Info en aanmelden online event

Actueel

21 juni: Event ‘Participatie bij aardwarmte’

Bekijk verslag en opname

Onafhankelijk in aardwarmte

Burgers en organisaties kunnen bij Informatie- en Consultatieorgaan (ICO) Aardwarmte terecht voor objectieve informatie en onafhankelijk advies over aardwarmte in de regio Utrecht. Dit maakt bredere en tijdige participatie mogelijk in de introductie van aardwarmte.
De functies van ICO Aardwarmte zijn:

  • Objectieve informatie bieden en opbouwen
  • Signaleren van mogelijke aandachtspunten in lokale dialogen
  • Consulteren en adviseren van burgers en stakeholders
meer over ICO

Waarom ICO?

Onderzoek naar aardwarmte betrekt verschillende maatschappelijke partijen met uiteenlopende belangen. Om iedereen te betrekken in het maatschappelijke debat, is het essentieel om objectieve en transparante kennis en adviezen te bieden. Dat is wat ICO Aardwarmte doet.

Het orgaan creëert een omgeving waar maatschappelijke partijen in de regio Utrecht vroegtijdig en volwaardig hun belangen kunnen inbrengen. Zo draagt ICO Aardwarmte bij aan transparantie en zorgvuldigheid rondom geothermie.

meer over aardwarmte

Consultatie

Behoefte aan specifiek en onafhankelijk advies over aardwarmte?

ICO Aardwarmte biedt consultatie. Het orgaan signaleert vraag naar kennis, beantwoordt vraagstukken en voert adviestrajecten uit in de Utrechtse regio.

In 2020 zijn tot oktober 3 adviezen uitgebracht.

uitgebrachte adviezen
Neem contact op met ICO

Aardwarmte winnen

Aardwarmte – of geothermie – is de energie die we diep uit de aarde halen. Hierbij wordt water van circa 2-3 km diep opgepompt en de warmte eruit gehaald met een warmtewisselaar. Daarna gaat het afgekoelde water weer terug de grond in, waar het weer opwarmt door de hitte uit de aardkern. De winning van aardwarmte binnen een project wordt zodanig ontworpen dat het minstens 30 jaar energie kan leveren.

Duurzame energie

Nederland wil van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen gaan om te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. Maar er is ook veel vraag naar warmte in ons land. Aardwarmte kan een milieuvriendelijk alternatief zijn voor fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkool. Mede doordat geothermie niet zorgt voor C02-uitstoot en klimaatverandering, speelt het een steeds grotere rol in vraagstukken over de energietransitie.

Meer over aardwarmte