Activiteiten

Bekijk hier een overzicht van de activiteiten van ICO Aardwarmte.

0
september 2021

Kennisbijeenkomst ICO Aardwarmte – Hoe doen we het samen?

Maandag 27 september 2021 (online én op locatie van 14.00 tot 16.30 uur)

We hebben de mond vol over participatie bij aardwarmteprojecten. Desondanks zitten woningcorporaties en natuur- en milieuorganisaties amper aan tafel en zijn we best vaak onhandig richting bezorgde burgers. Hoe komt dit toch? Waarom vinden het zo cruciaal om belanghebbenden goed te betrekken terwijl allerlei groepen zich niet geïnformeerd en bovenal niet uitgenodigd voelen om mee te denken? Dit dilemma is onderwerp van de tweede kennisbijeenkomst van ICO Aardwarmte op 27 september 2021, 14.00 – 16.30 uur.

UITNODIGING
0
juni 2021

Vergadering ICO Aardwarmte (2021-04)

ICO Aardwarmte vergadert circa 8x per jaar. Dit is de vierde vergadering van 2021.

Bekijk verslag
0
juni 2021

Verslag online kennisbijeenkomst 21 juni 2021 – ICO Aardwarmte
‘Participatie en aardwarmte: Is het tij nog te keren?’

Onder de prikkelende titel ‘Participatie en aardwarmte. Is het tij nog te keren?’ vond maandag 21 juni 2021 het eerste deel van het ICO aardwarmte kennisevent plaats. Eerste deel, omdat in september met de uitkomst van deze eerste bijeenkomst een tweede deel wordt georganiseerd.

Bekijk verslag en opname
0
mei 2021

Vergadering ICO Aardwarmte (2021-03)

ICO Aardwarmte vergadert circa 8x per jaar. Dit is de derde vergadering van 2021.

Bekijk verslag
0
maart 2021

Vergadering ICO Aardwarmte (2021-02)

ICO Aardwarmte vergadert circa 8x per jaar. Dit is de tweede vergadering van 2021.

Bekijk verslag
0
februari 2021

Vergadering ICO Aardwarmte (2021-01)

ICO Aardwarmte vergadert circa 8x per jaar. Dit is de eerste vergadering van 2021.

Bekijk verslag
0
december 2020

Vergadering ICO Aardwarmte (2020-07)

ICO Aardwarmte vergadert circa 8x per jaar. Dit is de zevende vergadering van 2020.

Bekijk verslag
0
november 2020

Vergadering ICO Aardwarmte (2020-06)

ICO Aardwarmte vergadert circa 8x per jaar. Dit is de zesde vergadering van 2020.

Bekijk verslag
0
oktober 2020

ICO Aardwarmte adviseert over haalbaarheidsstudie Lean

ICO Aardwarmte brengt op verzoek van gemeente Nieuwegein advies uit over de definitieve haalbaarheidsstudie van Lean.

Bekijk uitgebrachte adviezen
0
september 2020

Vergadering ICO Aardwarmte (2020-05)

ICO Aardwarmte vergadert circa 8x per jaar. Dit is de vijfde vergadering van 2020.

Bekijk verslag
0
september 2020

Gesprek met Stichting Platform Geothermie

Periodiek praten SPG en ICO Aardwarmte bij.

Deze keer is gesproken over recente ontwikkelingen en de nieuwe website Alles over aardwarmte.

0
september 2020

Gesprek met TNO – Adviestak EZK

Ieder kwartaal praten TNO-AGE en ICO Aardwarmte bij.

Deze keer is gesproken over recente ontwikkelingen en het vergunningenproces.

0
september 2020

Gesprek met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Kennismakingsgesprek met SodM.

0
augustus 2020

Gesprek met Geothermie Oost-Utrecht Duurzaam (GOUD)

Periodiek praat ICO Aardwarmte met Geothermie Oost-Utrecht Duurzaam (Goud). Binnen het project Goud onderzoekt een aantal partijen of aardwarmte in de vorm van ultradiepe geothermie (UDG) mogelijkheden biedt om gebouwen in Oost-Utrecht te voorzien van duurzame energie.

Doel van het gesprek is om geleerde lessen vroegtijdig in te brengen in Goud.

0
juli 2020

Gesprek met Eneco

Eneco en ICO Aardwarmte hebben met elkaar nader kennis gemaakt, mede n.a.v. het ICO-advies van 26 mei 2020.

0
juli 2020

Gesprek met Kerngroep Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein (BAN)

Vervolggesprek met Kerngroep Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein (BAN), naar aanleiding van kennismaking op 26 mei 2020.

0
juni 2020

Vergadering ICO Aardwarmte (2020-04)

ICO Aardwarmte vergadert circa 8x per jaar. Dit is de vierde vergadering van 2020.

Bekijk verslag
0
mei 2020

Gesprek met Kerngroep Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein (BAN)

Bewoners van Nieuwegein hebben zich verenigd in de Kerngroep Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein (BAN).

BAN en ICO Aardwarmte hebben met elkaar nader kennis gemaakt.

0
mei 2020

ICO-advies conceptstudies

In de context van het project LEAN heeft ICO Aardwarmte op verzoek van de gemeente Nieuwegein geadvisereerd m.b.t. twee studies.

Bekijk uitgebrachte adviezen

0
mei 2020

Kennismaking met procesregisseur

Naar aanleiding van het ICO-advies heeft gemeente Nieuwegein een procesregisseur ingezet.

ICO Aardwarmte heeft kennis gemaakt met deze procesregisseur.

0
mei 2020

Gesprek met TNO – Adviestak EZK

Ieder kwartaal praten TNO-AGE en ICO Aardwarmte bij.

Deze keer is gesproken over recente ontwikkelingen en de rol van TNO-AGE in het vergunningenproces.

0
mei 2020

Vergadering ICO Aardwarmte (2020-03)

ICO Aardwarmte vergadert circa 8x per jaar. Dit is de derde vergadering van 2020.

Bekijk verslag
0
maart 2020

Vergadering ICO Aardwarmte (2020-02)

ICO Aardwarmte vergadert circa 8x per jaar. Dit is de tweede vergadering van 2020.

Bekijk verslag
0
maart 2020

Gesprek met Warmtebron Utrecht

Naar aanleiding van het ICO-advies heeft ICO Aardwarmte gesproken met Warmtebron Utrecht. Onderwerpen die in het ICO-advies aan bod zijn gekomen vormden de agenda van dit overleg.

Bekijk verslag
0
februari 2020

Gesprek met gemeente Nieuwegein

ICO Aardwarmte sprak met wethouder Schouten van de gemeente Nieuwegein naar aanleiding van het ICO-advies en de actuele ontwikkelingen in Nieuwegein.

0
februari 2020

Gesprek met gemeente Amersfoort

ICO Aardwarmte heeft kennis gemaakt met wethouder Janssen van de gemeente Amersfoort en verkend waar de meerwaarde van ICO Aardwarmte ligt in relatie tot de opsporingsvergunningen Amersfoort en Eemland (zie locaties in Utrecht) en de energietransitie in Amersfoort.

0
februari 2020

Gesprek met TNO – Adviestak EZK

In een gesprek met de TNO – adviestak voor ministerie van EZK is de samenwerking ten aanzien van informatie- en kennisdeling verkend.

Tevens is afgesproken om ieder kwartaal af te spreken.

0
februari 2020

Vergadering ICO Aardwarmte (2020-01)

ICO Aardwarmte vergadert circa 8x per jaar. Dit is de eerste vergadering van 2020.

Bekijk verslag
0
februari 2020

Gesprek met Stichting Platform Geothermie

In een gesprek met Stichting Platform Geothermie is de samenwerking ten aanzien van informatie- en kennisdeling verkend.

0
februari 2020

ICO Aardwarmte adviseert over onderzoeksproject Lean

Warmtebron Utrecht maakte onlangs bekend onderzoek naar aardwarmte te starten in Nieuwegein voor project Lean. Na bekendmaking van het zoekgebied zijn in korte tijd veel vragen losgekomen. Vooral de positie en rol van verschillende betrokkenen zijn terugkerende thema’s. ICO Aardwarmte heeft hierover openbaar advies opgesteld gericht aan de markt, de overheid en inwoners

Bekijk advies
0
januari 2020

Aanwezig bij Buurtwerkgroep Aardwarmte in Nieuwegein

ICO Aardwarmte was aanwezig bij de Buurtwerkgroep Aardwarmte die Warmtebron Utrecht is gestart met inwoners van Nieuwegein. Op de avond is kenbaar gemaakt wat ICO doet en hoe ICO te bereiken is.

0
januari 2020

Signalerend gesprek

ICO Aardwarmte voerde een signalerend gesprek gevoerd met Warmtebron Utrecht naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten in Nieuwegein op 16 en 20 januari. ICO deed verslag hiervan aan Warmtebron Utrecht, gemeente Nieuwegein, inwoners van Nieuwegein tijdens Buurtwerkgroep Aardwarmte op 30 januari 2020 en provincie Utrecht.

0
januari 2020

16 en 20 januari: Aanwezig bij Informatiebijeenkomsten Aardwarmte in Nieuwegein

ICO Aardwarmte is aanwezig geweest bij de twee informatiebijeenkomsten Aardwarmte die Warmtebron Utrecht organiseerde in Nieuwegein op 16 en 20 januari. Warmtebron Utrecht publiceerde een verslag van de avonden op haar website.

0
januari 2020

Ondertekenen manifest

Het Informatie- en Consultatieorgaan (ICO) Aardwarmte is officieel gelanceerd met het ondertekenen van het manifest door Huib van Essen, gedeputeerde van de provincie Utrecht, en Bert van der Zwaan, onafhankelijk voorzitter van ICO Aardwarmte.

Lees meer