Activiteiten

Bekijk hier een overzicht van de activiteiten van ICO Aardwarmte.

0
juni 2020

Gesprek met Kerngroep Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein (BAN)

Bewoners van Nieuwegein hebben zich verenigd in de Kerngroep Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein (BAN).

BAN en ICO Aardwarmte hebben met elkaar nader kennis gemaakt.

0
mei 2020

Kennismaking met procesregisseur

Naar aanleiding van het ICO-advies heeft gemeente Nieuwegein een procesregisseur ingezet.

ICO Aardwarmte heeft kennis gemaakt met deze procesregisseur.

0
mei 2020

Gesprek met TNO – Adviestak EZK

Ieder kwartaal praten TNO-AGE en ICO Aardwarmte bij.

Deze keer is gesproken over recente ontwikkelingen en de rol van TNO-AGE in het vergunningenproces.

0
mei 2020

Vergadering ICO Aardwarmte (2020-03)

ICO Aardwarmte vergadert circa 8x per jaar. Dit is de derde vergadering van 2020.

Bekijk verslag
0
maart 2020

Vergadering ICO Aardwarmte (2020-02)

ICO Aardwarmte vergadert circa 8x per jaar. Dit is de tweede vergadering van 2020.

Bekijk verslag
0
maart 2020

Gesprek met Warmtebron Utrecht

Naar aanleiding van het ICO-advies heeft ICO Aardwarmte gesproken met Warmtebron Utrecht. Onderwerpen die in het ICO-advies aan bod zijn gekomen vormden de agenda van dit overleg.

Bekijk verslag
0
februari 2020

Gesprek met gemeente Nieuwegein

ICO Aardwarmte sprak met wethouder Schouten van de gemeente Nieuwegein naar aanleiding van het ICO-advies en de actuele ontwikkelingen in Nieuwegein.

0
februari 2020

Gesprek met gemeente Amersfoort

ICO Aardwarmte heeft kennis gemaakt met wethouder Janssen van de gemeente Amersfoort en verkend waar de meerwaarde van ICO Aardwarmte ligt in relatie tot de opsporingsvergunningen Amersfoort en Eemland (zie locaties in Utrecht) en de energietransitie in Amersfoort.

0
februari 2020

Gesprek met TNO – Adviestak EZK

In een gesprek met de TNO – adviestak voor ministerie van EZK is de samenwerking ten aanzien van informatie- en kennisdeling verkend.

Tevens is afgesproken om ieder kwartaal af te spreken.

0
februari 2020

Vergadering ICO Aardwarmte (2020-01)

ICO Aardwarmte vergadert circa 8x per jaar. Dit is de eerste vergadering van 2020.

Bekijk verslag
0
februari 2020

Gesprek met Stichting Platform Geothermie

In een gesprek met Stichting Platform Geothermie is de samenwerking ten aanzien van informatie- en kennisdeling verkend.

0
februari 2020

ICO Aardwarmte adviseert over onderzoeksproject Lean

Warmtebron Utrecht maakte onlangs bekend onderzoek naar aardwarmte te starten in Nieuwegein voor project Lean. Na bekendmaking van het zoekgebied zijn in korte tijd veel vragen losgekomen. Vooral de positie en rol van verschillende betrokkenen zijn terugkerende thema’s. ICO Aardwarmte heeft hierover openbaar advies opgesteld gericht aan de markt, de overheid en inwoners

Bekijk advies
0
januari 2020

Aanwezig bij Buurtwerkgroep Aardwarmte in Nieuwegein

ICO Aardwarmte was aanwezig bij de Buurtwerkgroep Aardwarmte die Warmtebron Utrecht is gestart met inwoners van Nieuwegein. Op de avond is kenbaar gemaakt wat ICO doet en hoe ICO te bereiken is.

0
januari 2020

Signalerend gesprek

ICO Aardwarmte voerde een signalerend gesprek gevoerd met Warmtebron Utrecht naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten in Nieuwegein op 16 en 20 januari. ICO deed verslag hiervan aan Warmtebron Utrecht, gemeente Nieuwegein, inwoners van Nieuwegein tijdens Buurtwerkgroep Aardwarmte op 30 januari 2020 en provincie Utrecht.

0
januari 2020

16 en 20 januari: Aanwezig bij Informatiebijeenkomsten Aardwarmte in Nieuwegein

ICO Aardwarmte is aanwezig geweest bij de twee informatiebijeenkomsten Aardwarmte die Warmtebron Utrecht organiseerde in Nieuwegein op 16 en 20 januari. Warmtebron Utrecht publiceerde een verslag van de avonden op haar website.

0
januari 2020

Ondertekenen manifest

Het Informatie- en Consultatieorgaan (ICO) Aardwarmte is officieel gelanceerd met het ondertekenen van het manifest door Huib van Essen, gedeputeerde van de provincie Utrecht, en Bert van der Zwaan, onafhankelijk voorzitter van ICO Aardwarmte.

Lees meer