Sámen werken aan geothermie – Reflectie op twee jaar ontwikkeling van aardwarmte in de provincie Utrecht

ICO Aardwarmte reflecteert op twee jaar debat over toepassing van geothermie in de provincie Utrecht. De inzichten en lessen zijn breed toepasbaar in de energietransitie.

Het aanvankelijke enthousiasme waarmee in Nederland begonnen is met geothermie is de laatste jaren getemperd. De aardwarmte-agenda lijkt te stokken. Het is duidelijk dat er substantiële barrières zijn die geslecht moeten worden voordat geothermie op grote schaal een succesvolle bron van toekomstige warmtevoorziening kan zijn.

Allereerst dient de regie tussen de verschillende overheidslagen te worden verbeterd, zowel in planning als uitvoering. Daarnaast is het belangrijk om voldoende tijd te nemen om te luisteren en in te gaan op zorgen die er leven bij gemeenten, burgers en natuur- en milieuorganisaties. Transparantie en tijdigheid in beschikbaar stellen van informatie is hierbij essentieel om vertrouwen op te bouwen in het publieke debat.

Een nationaal schadeprotocol is essentieel om zorgen over afhandeling van schade als gevolg van aardwarmtewinning niet remmend te laten zijn op het publieke debat. Ten slotte is in kaart brengen van opties tot financiële participatie relevant voor een gedragen toepassing van geothermie.

Lees in het kennisdocument onze reflectie.