Informatie

ICO Aardwarmte biedt objectieve informatie, wat de basis vormt voor uitgebrachte, onafhankelijke adviezen. Bronnen van deze informatie zijn bijvoorbeeld overheid, kennisinstellingen en experts.

Informatie over aardwarmte wordt hier verzameld en is voor iedereen toegankelijk. Staat het gezochte antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met ICO Aardwarmte.

Kort over aardwarmte

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte of geothermie is de energie uit water diep in de aarde. In de aardbodem is warm water opgeslagen in zand- en gesteentelagen. Door dit water op te pompen, kan de warmte eruit gehaald worden. Deze vorm van energie is ontstaan door de kernhitte van de aarde en raakt bij goed gebruik nooit op. Aardwarmte wordt onder andere gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en kassen.

Hoe werkt aardwarmte?

Met behulp van een productieput wordt warm water omhoog gepompt. Dit komt in een warmtewisselaar, waar de warmte eruit gehaald wordt. Vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug de grond in gepompt via een injectieput, waar het weer opwarmt door de hitte uit de aardkern.

Warmte die gehaald wordt uit water van minder dan 500 meter diep, noemen we bodemenergie. Aardwarmte draait om diep grondwater, wat een hogere temperatuur heeft. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. In Nederland gaan de meeste installaties ongeveer 2000 tot 3000 meter de grond in. In sommige landen, zoals het vulkanische IJsland, zit de aardwarmte dichter onder het aardoppervlak en is het winnen van de energie goedkoper.

Waarom gebruiken we aardwarmte?

Nederland staat voor een uitdagende energietransitie, waar aardwarmte mogelijk in kan bijdragen. Om te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs (2015) wil Nederland van fossiele brandstoffen voor haar energie overgaan naar milieuvriendelijke alternatieven. Geothermie vormt een bron van hernieuwbare warmte en zorgt niet direct voor klimaatverandering. In de maatschappij heersen dan ook vraagstukken over het mogelijke en juiste gebruik van aardwarmte in de energietransitie. De regio Utrecht heeft hier ook mee te maken.

groene energie