Consultatie

Vraag ICO Aardwarmte om advies

Behoefte aan specifiek en onafhankelijk advies over aardwarmte? ICO Aardwarmte biedt consultatie. Het orgaan signaleert vraag naar kennis, beantwoordt vraagstukken en voert adviestrajecten uit in de Utrechtse regio.

Wanneer een advies aangevraagd wordt, maken de leden van ICO Aardwarmte gezamenlijk een gewogen besluit over de aard van de opdracht. Ook maken zij een inschatting van de benodigde kennis en expertise.

Om te komen tot een gebalanceerd advies is er altijd sprake van een vierogenprincipe, waarbij het ontwerpadvies minimaal gescreend wordt door een specialist van een tweede organisatie.

Vraag een advies aan

Uitgebrachte adviezen

Bekijk hier een overzicht van uitgebrachte adviezen:

0
oktober 2020

ICO Aardwarmte adviseert over haalbaarheidsstudie LEAN

Op verzoek van de gemeente Nieuwegein heeft ICO Aardwarmte advies uitgebracht over:

  • Definitief rapport ‘Haalbaarheidsstudie LEAN: Beoordeling van potentiële locaties voor onderzoeksproject LEAN (3 juli 2020)’.
Bekijk advies
Bekijk adviesaanvraag
0
mei 2020

ICO Aardwarmte adviseert over conceptstudies

In de context van het project LEAN heeft de gemeente Nieuwegein ICO Aardwarmte gevraagd te adviseren met betrekking tot twee studies:

  • het concept van de “Haalbaarheidsstudie LEAN – Evaluatie van potentiële locaties voor geothermieproject LEAN” opgesteld door Royal HaskoningDHV (RHDHV) in opdracht van Warmtebron Utrecht (WBU), d.d. 24 april 2020 met referentie BH2376-D1 en status D1/P01.01
  • de conceptstudie “Verkennend perspectief warmtebuffer voor verduurzaming warmtenet” van Eneco en de gemeente Nieuwegein, zonder datum en referentie.
Bekijk advies
0
februari 2020

ICO Aardwarmte adviseert over onderzoeksproject Lean

Warmtebron Utrecht maakte onlangs bekend onderzoek naar aardwarmte te starten in Nieuwegein voor project Lean. Na bekendmaking van het zoekgebied zijn in korte tijd veel vragen losgekomen. Vooral de positie en rol van verschillende betrokkenen zijn terugkerende thema’s. ICO Aardwarmte heeft hierover openbaar advies opgesteld gericht aan de markt, de overheid en inwoners.

Bekijk advies