Verslag online kennisbijeenkomst 21 juni 2021 – ICO Aardwarmte ‘Participatie en aardwarmte: Is het tij nog te keren?’

Onder de prikkelende titel ‘Participatie en aardwarmte. Is het tij nog te keren?’ vond maandag 21 juni 2021 het eerste deel van het ICO aardwarmte kennisevent plaats. Eerste deel, omdat in september met de uitkomst van deze eerste bijeenkomst een tweede deel wordt georganiseerd.

Hoewel er vooraf bij partijen enige aarzeling was om mee te doen, door de titel van het event ‘wordt dit aardwarmte bashing?’ waren een kleine 100 kijkers deelgenoot van een sprankelend programma. Van aardwarmte-bashing was geen sprake.

In de studio in Utrecht leidde Bert van der Zwaan en zijn side-kick Johan Simon het gesprek met partijen die niet, of niet automatisch aan de tafels worden uitgenodigd, waar besluitvormig plaats vindt.

Josja Veraart, directeur van Natuur en Milieu Federatie Utrecht en Bram Lipsch directeur/bestuurder van Woningcorporatie Jutphaas Wonen uit Nieuwegein onderschreven beiden dat zij nog over onvoldoende informatie beschikken over aardwarmte en de consequenties voor hun werkveld nog onvoldoende kunnen inschatten. Het is belangrijk de gelegenheid te krijgen aan tafel te komen, het gesprek te voeren en op die manier ook geïnformeerd te worden. Hanneke Dekkers van gemeente Amersfoort en Melanie Provoost van Geothermie Nederland gaven een reactie op het gesprek met Josja en Bram.

Frank Schoof van Metropoolregio Amsterdam en Coert Fossen van Groninger Bodem Beweging konden goede voorbeelden geven van hoe participatie werkt en ook hoe niet. Coert pleitte ervoor dat als burgers participeren ze dan ook wel in de gelegenheid gesteld moeten worden om te kunnen participeren. Luister naar de burgers en ben eerlijk in je antwoord. Pieter Jongerius ministerie EZK en Thijs Kraasenberg, Warmtebron gaven hier weer een reactie op.

De rode draad was toch vooral “Geef ons de gelegenheid om aan tafel te komen!’. Het gesprek is noodzakelijk! Tijdens het tweede deel van dit kennisevent, op 27 september gaan we verder op deze thema’s, hoe voeren we het debat, hoe geven we anderen de gelegenheid aan tafel te komen.

Zien wij u 27 september 2021 tijdens onze hybridebijeenkomst in Kasteel Woerden of online?