Kennisevent: Geothermie, hoe doen we het samen?’ (27 september 2021)

We hebben de mond vol van participatie bij aardwarmteprojecten. Welke rol verwachten we daarin van de overheid? Tevens zitten woningcorporaties en natuur- en milieuorganisaties niet goed aan tafel. En voelen burgers zich vaak buitengesloten. Hoe komt dit toch? Waarom vinden we het zo cruciaal om belanghebbenden te betrekken, terwijl allerlei groepen zich niet geïnformeerd en uitgenodigd voelen? Dit dilemma was onderwerp van gesprek tijdens de kennisbijeenkomst op maandag 27 september 2021 van ICO Aardwarmte.

Lees het verslag of bekijk de link.