Manifest ICO Aardwarmte

Draag bij aan transparante informatievoorziening en zorgvuldige besluitvorming over de winning van aardwarmte. Teken het ICO Aardwarmte manifest en werk samen aan het mogelijk maken van een brede en evenwichtige discussie.

Het tekenformulier is digitaal in te vullen met diverse programma’s. Digitaal ondertekenen daarentegen is alleen compatibel met Adobe programma’s. De getekende versie kan gestuurd worden naar de secretaris van ICO Aardwarmte.

Teken het manifest

Betrokken organisaties geven met het ondertekenen van het manifest aan Informatie- en Consultatieorgaan Aardwarmte te ondersteunen en dragen bij aan een goed functioneren van het orgaan. Ze werken samen op de volgende vlakken:

• Transparant beantwoorden van kennisvragen voor de discussie met burgers en maatschappelijke stakeholders

• Aanleveren van informatie voor goede, volledige en evenwichtige adviezen