Ondertekenen manifest markeert lancering ICO Aardwarmte

13 januari 2020

Utrecht – Het Informatie- en Consultatieorgaan (ICO) Aardwarmte is officieel gelanceerd met het ondertekenen van het manifest door Huib van Essen, gedeputeerde van de provincie Utrecht, en Bert van der Zwaan, onafhankelijk voorzitter van ICO Aardwarmte. Met de ondertekening ondersteunt de provincie ICO Aardwarmte in haar streven naar evenwichtige betrokkenheid van alle partijen rondom de winning van aardwarmte.

foto manifest ondertekenen

Met vertrouwen aardwarmte winnen

Het onderzoeken en winnen van aardwarmte is een actueel onderwerp in de provincie Utrecht. Momenteel zijn er vier lopende Mijnbouwwetvergunningen, die 18 van de 26 Utrechtse gemeenten en alle drie de waterschappen bestrijken.

De provincie Utrecht hecht er waarde aan dat de mogelijke toepassing van aardwarmte het vertrouwen heeft van burgers en andere maatschappelijke belanghebbenden. Belangrijke factoren  hierin zijn allereerst het proces om te komen tot de introductie van aardwarmte en ten tweede de zorgvuldigheid waarmee de winning van aardwarmte plaatsvindt. Het onafhankelijke ICO Aardwarmte is vanuit deze randvoorwaarden gestart.

Draag bij aan transparantie en zorgvuldigheid

Het ondertekenen van het manifest vond plaats tijdens de Informatiebijeenkomst Aardwarmte in Villa Jongerius. Hierbij werden bestuurders van overheden en andere organisaties geïnformeerd over aardwarmte. Ook andere partijen zijn uitgenodigd om het manifest te ondertekenen. Op deze manier uiten ondertekenaars de intentie om samen met ICO Aardwarmte te zorgen voor het transparant beantwoorden van kennisvragen voor de discussie met burgers en maatschappelijke stakeholders en het aanleveren van informatie voor goede, volledige en evenwichtige adviezen. Zo dragen zij samen bij aan transparantie en zorgvuldigheid rondom aardwarmte.