KENNISBIJEENKOMST (online)
Geothermie, hoe doen we het samen?

Maandag 27 september 2021 van 14.30 tot 16.30 uur

We hebben de mond vol van participatie bij aardwarmteprojecten. Toch zitten woningcorporaties en natuur- en milieuorganisaties niet goed aan tafel. En voelen burgers zich vaak buitengesloten. Hoe komt dit toch? Waarom vinden we het zo cruciaal om belanghebbenden te betrekken, terwijl allerlei groepen zich niet geïnformeerd en uitgenodigd voelen? Dit dilemma is onderwerp van gesprek deze tweede kennisbijeenkomst van ICO Aardwarmte.

Deze bijeenkomst is het vervolg op de kennisbijeenkomst van 21 juni 2021. Toen lichtten Josja Veraart (directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht), Bram Lipsch (directeur van woningcorporatie Jutphaas Wonen uit Nieuwegein), Frank Schoof (projectmanager versnelling aardwarmte Metropool Regio Amsterdam) en Coert Fossen (bestuurslid Groninger Bodem Beweging) hun belangen bij geothermie toe. Zij vertelden welke informatiebehoefte én welke zorgen zij hebben.

Op 27 september praten sleutelfiguren op het terrein van de winning van aardwarmte verder over de vragen en zorgen van de gasten op de eerste bijeenkomst. Hoe betrekken we burgers op een zorgvuldige manier bij geothermie? Hoe gaan we om met schade, leefbaarheid en gezondheid? Welke rol spelen woningcorporaties? Welke consequenties heeft geothermie voor natuur en milieu? Hoe werken alle partijen slim samen?

Gasten aan tafel

Onder leiding van talkshow host Johan Simon gaan deze gasten met elkaar in gesprek:

Annie van de Pas, Netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties Nederland

Annie van de Pas is netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties. Annie heeft in Amsterdam politicologie en geschiedenis gestudeerd. In haar werkzame leven heeft zij onder meer bij netwerkbedrijf Alliander gewerkt.

Jeroen Pepers, Algemeen directeur Aedes, vereniging van woningcorporaties

Jeroen Pepers, algemeen directeur van Aedes was eerder directeur van het A+O fonds gemeenten. En bekleedde daarvoor diverse functies bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de MO-groep. Hij heeft daarnaast bestuurlijke ervaring in zorg en welzijn en onderwijs.

Herman Exalto, Programmamanager Geo-energie, Energie Beheer Nederland

Herman Exalto is programmamanager geo-energie bij EBN. Hij heeft uitgebreide ervaring in de warmtesector waar hij onder andere werkzaam is geweest bij Ennatuurlijk en Eneco. Hierdoor kent hij de sector vanuit het perspectief van de bron geothermie en het perspectief van de warmtenetten.

Ruud Cino

Ruud Cino, Manager directie Warmte en Ondergrond, Ministerie van Economische zaken en Klimaat

Ruud Cino is manager bij de directie Warmte en Ondergrond bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiervoor was Ruud werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Johan Simon
Specialist publieke betrokkenheid en kernlid ICO Aardwarmte

Het online programma

Tijd Onderwerp
14.30 uur Start stream
14.35 uur 1e gespreksronde Publieke betrokkenheid
15.00 uur Intermezzo Participatieve monitoring met Mike Duijn, TNO
15.10 uur 2e gespreksronde Stakeholdermanagement / professionele betrokkenheid
15.35 uur Intermezzo LEAN niet door in Nieuwegein. Hoe nu verder? Joris Peijster Warmtebron Utrecht
15.45 uur 3e gespreksronde Rol van de overheid
16.10 uur Afronding
16.15 uur Einde stream

In de zaal zijn onder andere aanwezig:

  • Marieke Schouten, Wethouder Gemeente Nieuwegein
  • Marije Eleveld, Directeur-bestuurder Stichting Bo-Ex ’91
  • Jolt Oostra, Projectleider Zonne Energie van Heuvelrug Energie Coöperatie
  • Annerike Hekman, Projectleider Energietransitie LSAbewoners

Zij krijgen de gelegenheid te reflecteren op wat er aan de gesprekstafel wordt besproken.